”Беларусы ў свеце“ 2013 – 2015 гады

ЗАЦВЕРДЖАНА

Пастанова Савета Міністраў

Рэспублікі Беларусь

03.12.2013  № 1035

 

 

ДЗЯРЖАЎНАЯ ПРАГРАМА

супрацоўніцтва з беларусамі замежжа ”Беларусы ў свеце“ на 2013 – 2015 гады

ГЛАВА 1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

Дзяржаўная праграма супрацоўніцтва з беларусамі замежжа ”Беларусы ў свеце“ на 2013 – 2015 гады (далей – Дзяржаўная праграма) уяўляе сабой сістэму мер па рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у сферы ўзаемаадносін з беларусамі замежжа.

Дзяржаўная праграма накіравана на забеспячэнне комплекснага ўзаемадзеяння органаў дзяржаўнага кіравання, грамадскіх аб’яднанняў Рэспублікі Беларусь з беларусамі замежжа, далучэнне беларускай дыяспары да ўдзелу ў рэалізацыі праграмм сацыяльна-эканамічнага і  культурнага развіцця Рэспублікі Беларусь, захаванне і падтрымку яе нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці.

Дзяржаўная праграма распрацавана ў адпаведнасці з пунктам  49 мерапрыемстваў па выкананню Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2011 – 2015  гады, зацверджаных пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 11  ліпеня 2011 г. № 942 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 84, 5/34153), і пунктам 79 мерапрыемстваў Дзяржаўнай праграмы ”Культура Беларусі“ на 2011 – 2015 гады, зацверджанай пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 26 снежня 2010 г. № 1905 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 11, 5/33091).

ГЛАВА 2

ТЭХНIКА-ЭКАНАМIЧНАЕ АБГРУНТАВАННЕ

ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ

На сённяшні дзень колькасны склад беларускай дыяспары ў  свеце, па інфармацыі з  розных крыніц, складае каля 2,5  млн. чалавек і мае найбольш трывалае прадстаўніцтва ў суседніх з Беларуссю краінах (Расія, краіны Балтыі, Украіна, Польшча, Казахстан, Малдова).

У многіх краінах свету існуюць грамадскія аб’яднанні этнічных беларусаў, якія ажыццяўляюць разнастайную сацыякультурную дзейнасць. Большасць такіх грамадскіх аб’яднанняў актыўна дзейнічае ў Расіі, Украіне, Літве, Латвіі, Эстоніі, Польшчы, Малдове. Беларуская дыяспара прысутнічае таксама ў краінах далёкага замежжа – у  Германіі, Аўстрыі, Вялікабрытаніі, Нідэрландах, ЗША, Канадзе, Аргенціне, Аўстраліі і іншых.

Дзяржаўная палітыка Рэспублікі Беларусь у адносінах да беларусаў замежжа развіваецца на аснове прынцыпу партнёрства, зыходзячы з заканадаўства Рэспублікі Беларусь, заканадаўства краін пражывання беларускай дыяспары, і на падставе дзеючых двухбаковых пагадненняў і норм міжнароднага права.

Беларуская дыяспара разглядаецца як важнейшы нацыянальны, інтэлектуальны, сацыяльна-культурны, дэмаграфічны і эканамічны рэсурс Рэспублікі Беларусь, які можа стаць важным фактарам ажыццяўлення беларускай знешняй і ўнутранай палітыкі, развіцця мнагавектарных сувязей з замежнымі краінамі ў інтарэсах Рэспублікі Беларусь, павышэння станоўчага міжнароднага іміджу беларускай дзяржавы.

Ёсць станоўчыя прыклады прыцягнення прадстаўнікоў беларускай дыяспары з ліку прадпрымальнікаў да садзейнічання ў стварэнні і развіцці за мяжой структур дзелавога супрацоўніцтва з Рэспублікай Беларусь. Дзякуючы падтрымцы дзяржавы рэалізуюцца асобныя мерапрыемствы па развіццю супрацоўніцтва з грамадскімі аб’яднаннямі беларусаў замежжа ў культурнай, адукацыйнай, інфармацыйнай і іншых сферах.

Разам з тым існуе неабходнасць распрацоўкі сістэмнага падыходу да пытання супрацоўніцтва з беларускай дыяспарай. Такі падыход будзе садзейнічаць больш прадметнаму супрацоўніцтву з беларусамі замежжа і выкарыстанню іх патэнцыялу ў рэалізацыі знешніх і ўнутраных інтарэсаў Рэспублікі Беларусь, якiя дыктуюцца мiжнароднай сітуацыяй у эканамiчнай, сацыяльна-палiтычнай, культурнай і іншых сферах.

Аб’яднанне розных напрамкаў мэтанакіраванай работы з беларусамі замежжа, якая ажыццяўляецца рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, таксама дазволіць больш эфектыўна выкарыстоўваць патэнцыял беларускай дыяспары для садзейнічання сацыяльна-эканамічнаму развіццю Рэспублікі Беларусь, папулярызацыі за мяжой дасягненняў беларускай культуры, духоўных каштоўнасцей беларускага грамадства.

ГЛАВА 3

МЭТА, ЗАДАЧЫ I ПАКАЗЧЫКI ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ

Мэтай Дзяржаўнай праграмы з’яўляецца стварэнне сістэмы дзяржаўнай падтрымкі і развіцця партнёрскага супрацоўніцтва з беларусамі замежжа ў сацыяльна-эканамічнай, інфармацыйнай, адукацыйнай, культурнай і іншых сферах.

Для рэалiзацыi мэты Дзяржаўнай праграмы патрабуецца вырашэнне наступных задач:

удасканаленне арганізацыйных механізмаў для далейшага развіцця рознабаковых узаемаадносін з беларускай дыяспарай;

забеспячэнне беларусаў замежжа інфармацыяй аб сацыяльна-эканамічным, грамадска-палітычным і культурным жыцці сучаснай Беларусі;

стварэнне ўмоў для наладжвання эканамічных кантактаў з беларусамі замежжа;

стварэнне ўмоў і ўдасканаленне механізмаў ўзаемадзеяння з беларусамі замежжа ў сацыякультурнай сферы, садзейнічанне захаванню беларускай дыяспарай нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці;

садзейнічанне беларусам замежжа ў захаванні беларускай мовы.

Эфектыўнасць выканання задач Дзяржаўнай праграмы вызначаецца дасягненнем паказчыкаў згодна з дадаткам 1, якія прадстаўлены па гадах на працягу ўсяго тэрміну яе рэалізацыі.

ГЛАВА 4

РЭСУРСНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ

У 2013 – 2015 гадах на рэалiзацыю мерапрыемстваў Дзяржаўнай праграмы спатрэбяцца сродкi ў суме 14 620,7 млн. рублёў, у тым лiку з рэспублiканскага бюджэту – 14 130,7 млн. рублёў, мясцовых бюджэтаў – 490 млн. рублёў. З iншых крынiц фінансавыя сродкі не прадугледжваюцца.

Рэсурснае забеспячэнне Дзяржаўнай праграмы ажыццяўляецца згодна з дадаткам 2.

Дзяржаўнай праграмай не прадугледжваюцца закупкі імпартных тавараў.

ГЛАВА 5

МЕРАПРЫЕМСТВЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПРАГРАМЫ

I ПЛАНУЕМЫЯ  ВЫНIКI

Рэалізацыя мерапрыемстваў Дзяржаўнай праграмы згодна з дадаткам 3, накiраваных на дасягненне паказчыкаў, якiя адпавядаюць яе задачам, будзе спрыяць:

         кансалідацыі беларускай дыяспары, захаванню і пашырэнню беларускай прысутнасці ў свеце, пашырэнню адзінай інфармацыйнай і  культурнай прасторы сусветнага беларускага супольніцтва;

         умацаванню ў краіне і за яе межамі пазітыўнага іміджу Рэспублікі Беларусь як сучаснай еўрапейскай дзяржавы;

павышэнню палітычнай i эканамiчнай эфектыўнасці супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з беларусамі замежжа за кошт стварэння новых і  развіцця існуючых механізмаў узаемавыгаднага партнёрства, далучэння беларусаў замежжа да ўдзелу ў рэалізацыі праграм сацыяльна-эканамічнага і  культурнага развіцця Рэспублікі Беларусь;

         забеспячэнню рэалізацыі грамадзянскіх правоў і законных інтарэсаў беларусаў замежжа.

Па папярэдняй ацэнцы ад рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы прагназуюцца наступныя вынікі:

забеспячэнне каардынацыі дзейнасці органаў дзяржаўнага кіравання, грамадскіх аб’яднанняў і іншых інстытутаў грамадскай супольнасці па ўзаемадзеянню з беларусамі замежжа;

павышэнне эфектыўнасці абароны правоў і законных інтарэсаў беларускіх грамадзян за мяжой;

забеспячэнне духоўнага і культурнага развіцця беларускай дыяспары і ўмацавання яе сувязей з этнічнай Радзімай;

прыцягненне ў краіну высокакваліфікаваных спецыялістаў і  навуковых работнікаў з ліку беларусаў, якія пражываюць або працуюць за мяжой, да ўдзелу ў рэалізацыі сумесных навукова-тэхнічных даследаванняў і інавацыйных праектаў;

стварэнне ўмоў для ўдзелу беларусаў замежжа ў развіцці міжнароднага турызму ў Беларусі;

стварэнне сеткі інфармацыйных цэнтраў Беларусі на базе грамадскіх аб’яднанняў беларускай дыяспары;

пашырэнне інфармацыйнага абмену з беларусамі замежжа;

правядзенне на сістэмнай аснове рознабаковых даследаванняў па пытаннях гісторыі і сучаснага развіцця беларускай дыяспары;

актывізацыя падтрымкі грамадскіх аб’яднанняў беларускай дыяспары ў арганізацыі імі культурна-асветніцкай дзейнасці;

павелічэнне колькасці культурных мерапрыемстваў, якія праводзяцца ў Рэспубліцы Беларусь, з удзелам беларусаў замежжа;

вяртанне нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі;

захаванне вывучэння беларускай мовы ў краінах замежжа;

удасканаленне заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якое рэгламентуе пытанні ўзаемаадносін з беларусамі замежжа.

 

Дадатак 1

да Дзяржаўнай праграмы супрацоўніцтва з беларусамі замежжа ”Беларусы ў свеце“ на 2013 - 2015 гады

 

Паказчыкі Дзяржаўнай праграмы супрацоўніцтва з беларусамі

замежжа ”Беларусы ў свеце“ на 2013 - 2015 гады

Задачы

Паказчыкі

рэалізацыі задачы

Адзінка вымярэння паказчыка

Значэнне паказчыка па гадах

2013

2014

2015

 

1. Удасканаленне арганізацыйных механізмаў для далейшага развіцця рознабаковых узаема-адносін з беларускай дыяспарай

 

правядзенне пасяджэнняў Кансуль-татыўнага савета па справах беларусаў замежжа пры Міністэрстве культуры

 

 

колькасць пасяджэн-няў

 

 

 

1

1

1

2. Забеспячэнне беларусаў замежжа інфармацыяй аб сацыяльна-эканамічным, грамадска-палітычным і культурным жыцці сучаснай Беларусі

удзел замежных калектываў мастацкай творчасці і дэлегацый нацыянальна-культурных аб’яднанняў беларусаў у культурных мерапрыемствах, якія праводзяцца ў Рэспубліцы Беларусь

 

колькасць калекты-ваў мастацкай твор-часці,  дэлегацый

 

 

18

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

удзел калектываў мастацкай творчасці, дэлегацый і прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь у мерапрыемствах аб’яд-нанняў беларусаў замежжа і іншых мерапрыемствах за мяжой

 

колькасць калекты-ваў, дэлегацый, прад-стаўнікоў Рэспублікі Беларусь

12

14

15

3. Стварэнне ўмоў для наладж-вання эканамічных кантактаў з беларусамі замежжа

удзел прадпрымальнікаў – беларусаў замежжа ў бізнес-форумах, якія праводзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь

 

колькасць бізнес-форумаў

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Стварэнне ўмоў і ўдасканаленне механізмаў ўзаемадзеяння з беларусамі замежжа ў сацыякульна-культурнай сферы, садзейнічанне захаванню беларускай дыяспарай нацыянальна-культурнай ідэнтыч­насці

 

правядзенне фестывалю мастацтваў беларусаў свету

 

колькасць

1

правядзенне курсаў павышэння ква­ліфікацыі для актывістаў, кіраўнікоў калектываў мастацкай творчасці і грамадскіх аб’яднанняў беларусаў замежжа

 

колькасць курсаў

1

1

1

5. Садзейнічанне беларусам замежжа ў захаванні беларускай мовы

 

правядзенне курсаў павышэння квалі­фікацыі выкладчыкаў беларускай мовы

 

колькасць курсаў

 

 

1

1

1

перадача вучэбнай, метадычнай, мастац­кай літаратуры грамадскім аб’яднан­ням беларусаў замежжа

 

колькасць камплек­таў кніг

 

 

6

6

6

Дадатак 2

да Дзяржаўнай праграмы супрацоўніцтва з беларусамі замежжа ”Беларусы ў свеце“ на 2013 - 2015 гады

Рэсурснае забеспячэнне Дзяржаўнай праграмы супрацоўніцтва з беларусамі замежжа ”Беларусы ў свеце“ на 2013  –  2015 гады

Задачы Дзяржаўнай праграмы і крыніцы фінансавання

Заказчык

Плануемыя аб’ёмы расходаў па гадах, тыс. рублёў*

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

1. Удасканаленне арганізацыйных меха-нізмаў для далейшага развіцця розна-баковых узаемаадносін з беларускай дыяспарай – рэспубліканскі бюджэт

 

Упаўнаважаны па спра-вах рэлігій і нацыя-нальнасцей

 

 

 

 

15 000

 

 

 

20 000

 

 

 

2. Забеспячэнне беларусаў замежжа інфармацыяй аб сацыяльна-эканаміч-ным, грамадска-палітычным і культур-ным жыцці сучаснай Беларусі – рэс-публіканскі бюджэт

 

Мінінфарм

371 000

378 300

 

3. Стварэнне ўмоў для наладжвання эканамічных кантактаў з беларусамі замежжа – рэспубліканскі бюджэт

 

 

 

МЗС

4. Стварэнне ўмоў і ўдасканаленне механізмаў узаемадзеяння з беларусамі замежжа ў сацыякультурнай сферы, садзейнічанне захаванню беларускай дыяспарай нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці – усяго

 

 

 

2 824 700

 

2 620 000

 

у тым ліку:

 

 

 

 

 

рэспубліканскі бюджэт

 

 

2 724 700

 

2 430 000

з іх:

 

 

 

 

 

Мінкультуры

 

 

1 400 000

 

900 000

 

Мінадукацыя

 

 

 

Мінінфарм

 

 

 

1 100 000

 

1 230 000

 

Упаўнаважаны па справах рэлігій
і нацыянальнасцей

 

 

 

224 700

 

300 000

 

мясцовыя бюджэты – Гродзенскі аблвыканкам

 

 

 

100 000

190 000

5. Садзейнічанне беларусам замежжа ў  захаванні беларускай мовы – рэспубліканскі бюджэт

 

Мінадукацыя

 

 

98 000

 

120 000

 

Усяго па Дзяржаўнай праграме

 

 

3 308 700

3 138 300

у тым ліку:

 

 

 

 

 

рэспубліканскі бюджэт

 

 

 

 

 

 

 

3 208 700

 

 

2 948 300

 

з іх:

 

 

 

 

 

Мінкультуры

 

 

1 400 000

900 000

 

Мінадукацыя

 

 

 

98 000

120 000

 

Мінінфарм

 

 

1 471 000

 

1 608 300

 

Упаўнаважаны па справах рэлігій

і нацыянальнасцей

 

 

239 700

 

320 000

 

 

мясцовыя бюджэты – Гродзенскі аблвыканкам

 

 

100 000

190 000

 

* Аб’ёмы фінансавання з рэспубліканскага і мясцовых бюджэтаў будуць удакладняцца пры планаванні бюджэту на кожны фінансавы год.

 

Дадатак 2

да Дзяржаўнай праграмы супрацоўніцтва з беларусамі замежжа ”Беларусы ў свеце“ на 2013 - 2015 гады

 

Рэсурснае забеспячэнне Дзяржаўнай праграмы супрацоўніцтва з беларусамі замежжа ”Беларусы ў свеце“ на 2013  –  2015 гады

Задачы Дзяржаўнай праграмы і крыніцы фінансавання

Заказчык

Плануемыя аб’ёмы расходаў па гадах, тыс. рублёў*